Telve – Fassa 9 ottobre 2016

Telve – Fascia 1 – 1

Cincelli, Bernard, Trottner, Deflorian Gio., Petrone, Debertol, Porcu (10’ s.t. Lorenz M.), Pezzei (15’ s.t. Dorich), Cigolla, Toma, Deflorian Giu. (1’s.t. Hazizi).

L’é n Fascia che no sa venjer e coscì ence domenia passèda, contra n Telve te n moment no massa positif, à portà via demò n pont e a la fin se cogn ence esser contenc.

Ampò contenc proprio demò per l pont vadagnà e per nia de auter, perché ence enstouta a la fin dei nonanta menuc l’é più la ferides da se lecèr che auter.

E dir che i prumes vint menuc de gara i era stac dassen jié delvers da man dei fascegn che aea schicià i parons de cèsa te sie mezciamp, troan l gol del vantac con Beppe Deflorian, asvelt a antizipèr l portier de cèsa su na bela trata da man dreta de Cigolla. Dò l gol i ladins no se à fermà e à proà a tor profit de la confujion anter i valsuganoc e te n par de ocajions i é rué apede al secondo. Ampò, passà chesta pruma pèrt, su na azion mingol vegnuda fora dal nia e aldò de vèlch eror de la defendura fascèna e fazile ence te na situazion de forajech, l’é ruà la trata del un a un che à mudà de colp l’èjit de la endesfida. Da na man l Fascia se à trat endò e da l’autra l Telve se à fat coraje e à scomenzà a jièr mingol miec troan pech dò, su na scomenzadiva senoauter dubia del diretor de jech, na trata dai unesc metres. Aessa podù esser l colp che petèa jabas i ladins ampò Cincelli no se à fat sfreèr e l’é stat bon de rebater la trata, salvan l resultat.

Resultat che Cincelli à salva più che n’outa ence tel secondo temp canche i ladins à fadià a tegnir de contra ai atacanc aversaries ence perché te diesc menuc à cognù fèr condemanco de trei jiadores jic fora per malans: Beppe Deflorian, Pezzei e Porcu. No l’é dassen n moment fortunà chel che passa ades mister Bernardin che l se troa a ogne partida a pissèr a soluzions desvalives, cognan ence se no se volessa, ciarièr vèlch responsabilità de massa su la spales dei joegn, che fosc aessa de besegn de na vida desvaliva per se fèr ite te chesta neva esperienza.

Ampò, se disc che chel che no copa fortifichea e segur, se i tegn fora chest moment senester, i sarà na gran resorsa per l davegnir del Fascia Balon.

Dut sumà, l pont portà a cèsa no l’é nience mèl speran de recuperèr vèlch jiador per la partida de chesta domenia, sa Vich da mesa les cater contra l Piné.

A portèr mingol de bon umor te cèsa Fascia, l’é la squadra mendres dei Giovanissimi e Arleves che à vent per 3a1 contra l’Ischia e per 1a0 contra l Lavis.

Giovanissimi che chesta domenia, da mesa les unesc, proarà a vendichèr la pruma squadra, jan a jièr sul ciamp de Telve, canche i Arleves, doman sabeda ai 15 de otober jia sa Vich da les sie de contra a la Solandra.