FASSA – VATTARO 4 dicembre 2016

Fascia – Vattaro 1 – 2

Cincelli, Bernard, Trottner, Deflorian Gio. (40’ s.t. Dorich), Dellafior, Debertol, Porcu, Pezzei, Petrone, Deflorian Giu. (30’ s.t. Toma)

Se cognea venjer per serèr sù delvers la pruma pèrt de n campionat senester e per lascèr tedò n aversarie te la endesfida per se salvèr. Se cognea venjer per passèr n invern zenza massa cruzies e per scomenzèr d’asciuda con mingol più de pèsc. Se cognea venjer ence per dèr na sodesfazion a mister Bernardin che a cauja de so lurier che dal prum de jené l lo veit lurèr fora de noscia valèdes, no podarà più stèr dò a la formazion ladina. Se cognea, ma anter l cogner e l’esser bogn de l fèr, de solit l’é i aversaries e vèlch outa ence l diretor de jech. Ampò enstouta più che sun chisc, se cogn enditèr i jiadores fascegn che se à dat enstesc la zapa sui piesc. Dò esser jic en vantac al venteisem con Bernard aldò de na trata dal cianton, l Fascia se à fat ciapèr dai ghesć dant de la fin del prum temp. L bel gol de l’atacant trentin l’é però didà da na defendura fascèna mingol massa lijiera. I prumes carantacinch de jech fenesc coscì sul un a  un ma coi bec de cèsa segures de poder endò meter su la giusta scines l’ejit de la endesfica. L scomenz dèsc a sperèr coi ladins che spenc inant e schicia l Vattaro te sia mezciamp enscin al chèrt de ora canche taca i problemes.

Trottner sopesc n fal e dò mingol de comedia ge bugola dò al diretor de jech che l lo aea jà rechiamà n par de outes con chest ultim che enstouta no lascia jir l fat e ge moscia l secondo cartelin śal e donca chel ros.

I joegn de cèsa de diesc no i se lascia jir e dèsc a veder che ence coscì i vel se portèr a cèsa la venta ma l’om de manco se fèsc sentir e i aversaries i troa vèlch sortida inant soraldut da les pèrts. Su una de cheste, a palesèr n’outa de più che la bona sort no la é de cèsa sa Vich, na trata che volea esser n cross la se à mudà te la trata perfeta se fician sot l cianton aut con Cincelli che nia à podù.

Desche se no fossa stat assà ciapèr l secondo gol co n’om de manco a pech da la fin, ge à pissà ence l portier ladin a piorèr la situazion se la tolan ence el col diretor de jech che dant ge à moscià l śal e ajache Cincelli no à lascià lò de protestèr ge trajan ados ence na borraccia, ge à apontin moscià l ros.

Dassen na burta fegura chesta che fèsc più mèl che la desfata che dalbon per chel che se à vedù te ciamp no la ge stajea. Ampò chisc comportamenc à porta dan a la formazion ladina e portarà dan ence per l scomenz de la seconda pèrt de campionat.

L’é ence e fosc soraldut dal drezèr chesta situazions che l nef alenador cognarà pontèr via de firé per fèr n campionat d’aisciuda mior.