FASSA – SOLANDRA 23 settembre 2018

Fascia – Solandra  3 a 1 (goi de Michael Pezzei, Nicolas Toma, Sebastiano Rasom

Formazion del Fascia: Colusso Alessandro, Trottner Luca, Deflorian Giovanni (40’ s.t. Cincelli Federico), Debertol Cristoforo, Rasom Lorenzo (15’ s.t Riz Gianni), Bernard Manuel, Lorenz Matteo, Riz Gabriele (35’ s.t. Toma Nicolas), Pezzei Michael (25’s.t. Cigolla Patrizio).

Se à cognù spetèr la terza partida per veder l Fascia portèr a cèsa la pruma venta del campionat. Dò aer perdù per strèda cinch ponc aldò del pareje contra l La Rovere e de la desfata contra la Dolasiana, enceben che per l jech fat l Fascia aessa merità de più, i bec ladins no aea più vertoles e i trei ponc i era n dover.

L’aversarie a ge vardèr a la clasifica no l’era segur un di più sorì, ajache la Solandra la é ruèda sul ciamp de Vich con sie ponc aldò de doi ventes te doi partide. Ampò l Fascia à desmostrà enscin dal prum menut de aer zeche de più, se no tei ponc, segur tel jech. I prumes trentacinch menuc à vedù la formazion de cèsa aer na neta soramessa sui ghesć che no demò no i à mai tirà te usc ma no i se à nience arvejinà. De contra i joegn ladins à majenà jech metan ensema de bela combinazions e troan l vantac dintorn l diéjem menut, con Michael Pezzei, asvelt a rebater te usc co na bela trata de sgol, na na pruma ocajion falèda. Fat ite l’un a nia l Fascia à seghità a spenjer ampò no ruan mai apede a fèr l secondo. E coscì, a diesc da la fin del prum temp, i solandres à troà l gol del un a un. Trata da cet dai trenta metres, balon che someèa no cogner cruzièr nesciugn e che enveze l se à ficià sot l remenat aut, col portier fascian che svercià dal soreie ti eies no l lo à più vedù. Dò la trata da mezciamp de la domenia dant e chesta, più che un jiador à scomenzà a pissèr a la malasort ma mencèa amò dut l secondo temp.

N’outa fora da deregoladoi, i bec de cèsa no volea deluder endò i sie sostegnidores rué de n muie su la tribunes a fèr n bon ac. Aboncont l scomenz de la seconda pèrt de garejèda, à vedù i ghesć se dèr jù mingol de più e troan de gra a n nef jiador su la man cencia mingol de viveza, aboncont zenze che la defendura fascèna jissa mai en crisa. Col passèr dei menuc e col resultat che no se sblochéa, mister Chelodi à mescedà la chèrtes troan tel maz n par de asc, co l’inom de Gianni Riz, Cigolla e Toma, che i se à dassen fat troèr vertesc e dessema al rest de la squadra, à metù endò sot i aversaries che doentèa semper più nervousc e catives.

A n chèrt de ora da la fin chest nervojism ge à costà l prum cartelin ros e sobito dò l’é ruà l vantac ladin de gra a na bela scomenzadiva de Toma che dò aer tegnù bot a n contrast co n gran defenjon, à lascià jir na trata sul prum remenat olache l portier ghest no l’é stat proprie na sita. Doi a un, tifosi en festa e n’auter cartelin ros. Enstouta al portier che inirà per l gol ciapà l se l’à ciapèda col diretor de jech. Sora de n gol e de doi omegn, l Fascia à vardà de no risćèr più nia, tegnan bala e troan a cinch da la fin ence l trei a un che defati à serà sù la endesfida. Slinch de Cigolla su la man cencia e aversarie che no à podù fèr auter che l trèr jabas. Trata da cet e bel gol de Rasom Sebastiano a coronèr na bela partida. Da segnalèr che dò l terzo gol l’é ruà ence la terza espulsion col jiador solander che enveze de se n jir te deregoladoi à pissà ben de jir su la tribunes per fèr a paches con vèlch sostegnidor fascian che fosc te la gaissa de la partida no l ge aea fat massa complimenc. Ampò, l soul burt episodie, te na bela domenia.

Na venta che servia per i ponc ma soraldut per l moral dei jiadores. L Fascia jia chesta sera, vender ai 28 de setember, sul ciamp de Tieser contra a la Cornacci.

L mior: Sebastiano Rasom

Chel che aessa podù fèr miec: Gabriele Riz

De bogn resultac é rué ence da la formazion mendres del Fascia Balon co la ventes de la Juniores per 2a1 contra la Dolasiana (doi goi de Nicolas Toma, n fin de setemèna da recordèr) e di Arleves col medemo resulta contra l’Aldeno (goi de Mattia Lastei e Alessandro Soraru). Per i Giovanissimi, na desfata 4a3 contra l Telve (trei goi de Massimo Lorenz) e 2a2 contra la ViPo.

Insnet da les ot a Villa Agnedo jia ence i Arleves contra l’Ortigaralefre. Doman, sabeda ai 29, la Juniores jia contra l Cembra a Vich da les sie e i Giovanissimi “B” jia a Arco da les cinch. Domenia i Giovanissimi “A” jia a Cavaleis col Fiem da mesa les unesc.