FASSA – CALCERANICA 29 ottobre 2017

Fascia – Calceranica 0 – 0

Formazion del Fascia: Lorenz Manuel, Bernard Manuel, Trottner Luca, Deflorian Giovanni, Cincelli Patrick, Debertol Cristoforo, Lorenz Matteo (35’ s.t. Pezzei Michael,) Cigolla Patrizio (30’ s.t. Rasom Sebastiano), Riz Gianni (27’ s.t. Riz Gabriele), Kola Pietro (20’ s.t. Zanoner Dimitri).

No l’é na venta ma l pont vadagnà contra l Calceranica l’é n bon pont che fosc no tira su te clasifica l Fascia, ence per la ventes de l’autra squadres, ma che l’é ruà aldò de na bona prestazion te na endesfida co n’aversarie che, enceben ades l’abie demò n pont più che i ladins, l’é na formazion de livel aut con jiadores de categoria maora e che se pel segur meter anter la miora cater squadres de chest campionat.

L Fascia, che enscin a chesta partida no aea amò fat  soul pont sul ciamp de cèsa, à jià na partida n muie ascorta te la fasa de defendura, saan che l prum obietif l’era aboncont zenza fèr condemanco de se propor inant con de bona jièdes, se pojan soraldut su la bona vena de Deluca, jà dai prumes menuc l più pericolous.

L resultat dai vegeres, dajessa a pissèr a na endesfida mingol stufousa ma coscì no l’é stat e la oportunitèdes de vantac les é states desferentes da na man e da l’autra.

La pruma ocajions les rua dò pec menuc de gra ai doi “veiac” Debertol e Deluca che i desmostra desche jièr ensema egn e egn deida a se troèr beleche a eies seré. Su la pruma, la trata de cef de Paco la é mingol auta sora l remenat, su la seconda l medemo jiador da Poza no le ruà a se comedèr delvers l balon che Debertol ge aea trat dedant usc. Anter chesta doi ocajions per l Fascia, una grana i l’à abuda ence i ghesć aldò de na trata dal cianton olache l balon l’à balà anter la giames dei atacanc valsuganoc zenza che chisc i fosse bogn de la spenjer te sach. Medema situazion che se aea vedù n’atim dant da l’autra man de ciamp enstouta con Lorenz Matteo che semper aldò de na trata dal cianton, se aea vedù rebater la trata su la linea.

Dut l prum temp l’é stat n seghit de azions con n bon ritm de jech. L Calceranica che proèa soraldut con l jech da les pèrts coi forc atacanc Anderle e Scartezzini, semper ben tegnui dai defensores ladins, e l Fascia che responea colp su colp con sie jiadores d’atach, desche dit Deluca ma ence Kola e i zenterciampisć Lorenz e Cigolla.

A la fin dei prumes carantacinch menuc, a fèr cont de la ocajions, segur la miores les é state da man fascèna. Ma l balon no l’é la box e no se venc ai ponc.

Tel secondo temp la endesfida la é restèda belebon balanzèda ence se i ghesć te i ultimes vint menuc à proà a spenjer mingol de più e soraldut Anderle à metù te ciamp duta sia braura proan più che n’outa trates da dalenc che ampò, fora che una ruèda sul remenat de dreta, les è jites dutes apede usc zenza nience che l portier fascian aessa cognù intervegnir.

Mingol de tema per i jiadores de Chelodi ma nia da demanco de chela abuda da chi del Calceranica te l’ultim chèrt de ora canche dant su na gran jièda de Zanoner l portier à cognù fèr n miracol per no ciapèr gol, e a pech da la fin Gabriele Riz se à troà soul contra l’ultim defensor e l se à sgamberlà proprie al moment de trèr l balon te usc.

Al triple scìgol del diretor de jech se pel dir che dut somà, l resultat de parità l’é giust, ma soraldut l Fascia pel esser content de la bona prestazion, de no aer zacan ciapà gol e soraldut de aer fat na bela partida dedant a sia jent.

Chest domenia, pruma de november, l Fascia farà la trasferta più lengia del campionat, jan a jièr a Celledizzo en Val de Pejo. Da mesa les trei contra l Redival. Ence chesta sarà na partida senestra e emportanta per no restèr massa endò.

Per chel che vèrda la squadra mendres, la Juniores à endò perdù, 3a1 (gol de Stefano Dorich) contra l’Oltrefersina. La squadra de mister Degiampietro no la è segur più zompa de la squadres che la endesfida ma i joegn che à ence amò jià, e delvers, co la pruma squadra, no i rua a jièr duc i nonanta menuc co la giusta gaissa e endrez.

I Arleves à perdù 1a0 contra l Levico e i Esordienc “B” à parejà 2a2 contra la Dolasiana.

Chest fin de setemèna, la Juniores contra l’Audace a Caldonazzo, sabeda da les cinch. I Arleves jia a Vich da les cater contra l Piné. I Giovanissimi semper a Vich domenia da mesa les unesc contra l’Arco.