FASSA – ADIGE 2 dicembre 2018

Fascia – Adige 7 a 2 (doi goi de Rasom Sebastiano e Lorenz Daniele, un per om de Cigolla Patrizio e Cincelli Patrick, un autogol

Formazion del Fascia: Colusso Alessandro, Deflorian Giovanni, Trottner Luca (25’s.t. Cincelli Patrick), Cincelli Federico, Debertol Cristoforo, Rasom Sebastiano, Rasom Lorenzo, Toma Nicolas (30’ s.t. Riz Gianni), Deluca Daniele, Cigolla Patrizio (35’ s.t. Bernard Manuel), Ruggiero Samuele (20’ s.t. Lorenz Daniele)

 

La é fenida dassen delvers la sajon 2018 del Fascia Balon, co na bela venta per 7 a 2 sul ciamp de cèsa.

Enceben che la formazion trentina no podea esser conscidrà un di aversaries più zaches del campionat, chesta partida podea sconer n par de perìcoi: l no aer più jià da doi setemènes, l freit, la mencianza de dotrei jiadores e l pensier de jièr co na squadra mendra.

Ampò i ladins ge à fat front sobito a chisc perìcoi e un a un i li à sfregolé. I jiadores te ciamp no à dat da aer recor de chiche mencèa, l gran corer à sciudà ite i muscoi e la voa de venjer metuda te ciamp dal prum menut no à fat pissèr al valor di ghesć e a la paussa de domenia passèda.

Coscì dò pec menuc l Fascia l’era jà en vantac de gra a na trata dai unesc metres procurèda da Ruggiero, trat jabas giusta dant che pojasse te usc na bela bala metuda te mez da Deluca. Rasom Sebastiano dal dischet no à falà. Fat l’un a nia, l Fascia aessa podù fèr ite amò n par de goi ma l portier trentin à tegnù bot ge dajan l met a si compagnes de rester te la partida e de troèr enscinamai la parità a diesc menuc da la fin del prum temp, aldò de n regal confezionà da Cincelli e Colusso.

L’un a un no à avelì Deflorian e compagnes che i se à petà inant e te pec menuc à troà endò l vantac de gra a Cigolla che dò aer sutà l’om su la dreta à metù dedant usc n balon per Deluca. Chest ultim ampò l’é stat antizipà dal defensor ghest per l più classich di autogoi. Doi a un e fin di prumes carantacinch de jech.

Tel secondo temp l’é stat mingol de partida enscin al deijem menut canche Cigolla a trat ite l 3 a 1, dapodò i ghesć à lascià alò de jièr e i joegn de cèsa à fat chel che à volù troan un dò l’auter l 4 a 1 endò con Sebastiano, l quindo con Daniele Lorenz, l sesto co na trata de cef de Cincelli Patrick su trata dal cianton e l’ultim endò con Daniele Lorenz che à pojà te usc na bala servida con gran altruism da Bernard. Sul cater a un l’era ruà per mingol de distrazion de la defendura ladina, ence l secondo gol de l’Adige che ampò no aea mudà nia.

Na bela venta ruèda bensegur per l pech valor di aversaries ma, a se vardèr vindò, te i meisc passé, l Fascia aea ence perdù partides desche chesta donca, se pel pissèr positif per l tornoi d’aisciuda che pontarà via ai prumes de mèrz. Per ades, la formazion del Prescident Ghetta, pel pusèr n par de meis col secondo post te la classifica arjont aldò de n bon finèl de sajon.

Domenia passèda se à serà sù ence duc i campionac de la squadra mendres che vedea jièr amò i Giovanissimi “B” che à perdù per un a nia contra l Trent.

Envit per i tesseré del Fascia Balon: jebia ai 13 de dezember da les ot da sera, alò da l’oratorie de Vich, vegn fat la radunanza generèla de la Sociazion.  Duc i tesseré é envié a tor pèrt.