Fascia – Gardolo 1 – 1

Fascia – Gardolo 1 – 1

Formazion del Fascia: Cincelli, Bernard, Trottner, Deflorian Gio., Drlje, Petrone (40’ s.t. Boscolo), Debertol, Piccoli, Bolgiani, Zanoner(30’ s.t. Kola), Deflorian Giu.

A sentir chel che vegn dit dai esperc, l Gardol l’é fosc la formazion più forta de chest giron de pruma categoria, e se no proprio la più forta, una de cheles che peissa de venjer l campionat. Ampò, più che n pont vadagnà, l’é stac doi perdui, chi che l Fascia à lascià sun ciamp de Vich domenia passèda. Dant de jièr, l resultat de parità podea someèr ence n bon resultat, ma da chel che se à palesà te ciamp, l braus resta maormenter te la boces di fascegn che no te chèles di trentins.

Tel prum temp se à vedù na soula squadra jièr a balon, chela fascena. E no perché i aversaries no i fajea nia, ma perché la gaissa, la calità de jech e la concentrazion di ladins les era tant autes che i ghesć fajea fadìa a troèr l scomenz de l’acia.

E che i parons de cèsa aea chèla de venjer, i trentins i lo à entenù sobito canche dò cinch menuc Zanoner se à troà soul contra l’ultim defensor ge trajan ampò l balon tel venter.

Le azions de atach de Bolgiani e sozi no se à chietà jù nience n moment ampò l’é semper mencià n fil de precijion te l’ultim passaje. Precijion che no la é mencèda a Debertol che, asvelt a se trèr su na bala auta petèda fora da l’area e, co na bela trata de sgol, à troa l cianton bas a la dreta del portier.

L’un a nia l’éra l giust paament per chel che l Fascia aea fat enscin a chel moment, ma a la fin di prumes carantacinch menuc, l resultat jia beleche strent a la formazion de cèsa.

Tel secondo temp la mùsega la é mudèda. Debertol e Piccoli, bloché da malans no à più sapù vidèr l jech e duta la squadra la se à fat condizionèr. L ritm se à arbassà e coscì ence la gaissa del prum temp. Ampò enscin a n chèrt de ora da la fin la defendùra ladina no à abù nesciugn cruzie ence perché dal venteisem menut de la seconda pèrt de gara, i trentins se à troà de diesc aldò de l cartelin ros moscià al numer ot.

Ma sessaben che la partida no la é mai fenida enscin al triple scìgol e coscì, aldò de na trata da cet petèda te area e a n colp de cef del capitan trentin Cortelletti, l Gardol, con sia pruma trata envers l’usc fascian, à troà l pont de la parità.

A nia a servì l’ultim sbunf de orgolie de la formazion de mister Bernardin, alincontra a l’ultim secondo, l’é stat Cincelli che à salvà l resultat se trajan su na bala che someèa ormai te usc.

A la fin donca un soul pont, che cognea esser trei ma che podea beleche beleche no esser nience un. Se cogn dir però che se l Fascia sarà bogn de seghitèr su chesta strèda, soraldut chèla del prum temp, se se podarà tor de bela sodesfazions. Jà a scomenzèr da chesta domenia tel secondo derby contra la Dolomitica.

Amò n’outa sul ciamp de Vich da mesa les cater.

La setemèna passèda à scomenzà l campionat ence la Juniores, perdan ampò doi a un col Telve (gol de Loris Vincenzi)

Sabeda ai 19 de setember,scomenza ence i Arleves contra l’Ortigaralefre, a Vich da les cater. Semper a Vich da les 7 la juniores jia contra l Solteri.